2010 -  900 x 1,525 (mm)

Testifying Regarding the Light

O’ahu   East Shore Sight

Kualoa Regional Park

Kualoa Ranch

Located at Mt. Kualoa, east of O'ahu, Hawaii.


--------------------------------------------------------------------------


この作品に関するメッセージは、英語ページにてご覧下さい。 
*後日、日本語訳も掲載予定です。